Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

19:08
4277 907e 390
18:40
0413 1e5d 390
Reposted fromseaweed seaweed viamalinowowa malinowowa
18:09
Najgorsze, co możesz zrobić, to zostać sam z problemem, który dusisz
w brzuchu, czujesz w sercu, a analizujesz w głowie.
— Włodek Markowicz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaj laj
18:07
Reposted fromoski oski vialaj laj
18:00
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaj laj
18:00
3470 126e 390
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vialaj laj
18:00
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
Reposted fromorchis orchis vialaj laj

April 29 2018

06:11
9080 4571 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viainvincible invincible
06:09
6324 b971 390
Reposted fromfitvet fitvet viadoubleespresso doubleespresso
06:09
06:09
3621 6a67 390

April 22 2018

18:37
Reposted fromtwice twice viamalinowowa malinowowa
18:36
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamalinowowa malinowowa
18:35
3394 5d2c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
18:31
0452 17c2 390
18:29
1086 b3f8 390

April 15 2018

07:36
Reposted fromAgnya Agnya viaMissMurder MissMurder
07:27
1222 f037 390
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
07:27
3466 33f7 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutofmyhead outofmyhead
07:23
2283 2c26 390
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl