Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

07:47
(...) im mniej o mnie, tym lepiej... ale o wszystkich - wszystko.
— Kierownik - 'Rojst"
07:05
06:05

Photographs of Bath, England x

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viainvincible invincible
05:46
8155 9820 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viathenatuss thenatuss
05:36
1483 656c 390
Reposted from0 0 viainsanedreamer insanedreamer
05:31
4210 44e0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupatomasza zupatomasza
05:31
1926 ed2c 390
Pl. Grunwaldzki z Manhattanu, Wrocław 1991.
Reposted fromczinok czinok viapl pl
05:30
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viainsanedreamer insanedreamer
05:30
3514 34df 390
05:27
4418 e927 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
05:27
1279 0b7f 390
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
05:26
1935 b3d6 390
Reposted fromczinok czinok viahappykokeshi happykokeshi
05:24
3475 f964 390

September 25 2018

11:35
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viamalinowowa malinowowa
11:35
4210 44e0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

September 23 2018

16:43
1387 a4a9 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viaavantasian avantasian
16:14
16:14
3225 7174 390
Reposted fromsonylein sonylein viainvincible invincible
16:13
2092 e415 390
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viafoodforsoul foodforsoul
16:12
Tłumienie swoich emocji i problemów jest albo jak chowanie rzeczy do szafy albo jak dmuchanie balona. Rzeczy w końcu wypadną, a balon pęknie. Tak samo będzie z Tobą.
— myśli nocą
Reposted fromchangecolour changecolour viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl