Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

10:30
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianiedoopisania niedoopisania
10:28
3145 0cf9 390
Reposted fromlaters laters vialamujer lamujer
10:28
4750 5deb 390
10:26
3563 6850 390
Reposted fromsarazation sarazation viamefir mefir
10:26
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viamefir mefir
10:26
2515 1aad 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
10:25
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viamefir mefir
10:25
9043 1c71 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
10:25
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viamefir mefir

May 20 2017

15:55
2574 821c 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
15:52
8075 b6d8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
15:51

May 14 2017

12:33
4476 2463 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
12:32

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viairmelin irmelin
12:01
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatojabu tojabu

May 13 2017

16:22
0447 6db5 390
Reposted fromdeviate deviate viatoniewszystko toniewszystko
16:22
9158 1052 390
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
16:12
znowu pojebało mi się w życiu
— .

May 08 2017

18:18
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
18:10
8574 85a0 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl