Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

11:11
2677 3849 390
Thanks, Monica!
Reposted fromdianazet dianazet vianiedoopisania niedoopisania
11:11
9397 3706 390
Reposted fromchceuciec chceuciec vianiedoopisania niedoopisania
11:07
4786 a413 390
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
10:59
4799 ed5d 390
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
10:59
4813 1dd5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
10:52
1940 bdd5 390
Reposted fromKACHA KACHA vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
10:46
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
10:46
5308 be4f 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
10:46
7697 1b73 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
10:46
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
Reposted fromoutoflove outoflove viawolalabym wolalabym
10:45
5491 e61c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
10:45
5502 337d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
10:44
1243 c758 390
Reposted fromonakochago onakochago viabreathes breathes
10:42
1778 7c03 390
Reposted fromoutoflove outoflove viazajebela zajebela
10:33
5659 4570 390
C.Murphy
Reposted fromwwannie wwannie
10:33
3269 4609 390
Reposted frombloodhail bloodhail vianietutejsza nietutejsza
10:32
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem.
— Pokolenie Ikea
10:32

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir vianietutejsza nietutejsza
10:32
2864 f2ed 390
Reposted fromiloveyou iloveyou vianietutejsza nietutejsza
10:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl